Barocken konst

barocken konst

Som konsthistorisk stilriktning utgör barocken en avvikelse från antikens och renässansens harmoniska jämviktsideal. Efter att ha använts med en bestämd stilströmning. Denna uppfattning befästes främst av Wölfflin, vars konsthistoriska grundbegrepp utvanns ur jämförelser mellan renässansens och talets konst. Barock betyder absurd, överdriven och orimlig. Barocken kunde också kallas för karolinskatiden och frihetstiden. Barocken är en stilinriktning som främst pågick från slutet av till talet. Till barock-stilen hörde främst musik, arkitektur, konst och skulptur. Med Barockens musik ville man få fram känslor hos lyssnarna. Barocken som är talets mest dominerande stil, togs i bruk av den katolska kyrkan för att manifestera sin fortsatta makt. Mest populära var religiösa motiv i synnerhet hämtade från helgons och martyrers liv. Barockens konstnärer ansåg sig vara arvtagare till renässansen och villiga att acceptera dess.

Barocken konst Video

Old pilot cutter sailing to her new harbor in Sweden barocken konst Renässansen innebar jämvikt, måttfullhet, behärskning, rationalitet, logik. Det har ofta påpekats att hennes kvinnliga gestalter snarare är kraftfulla och starka än intagande. Omkring kom han till Rom, där han skulle komma att tillbringa en stor del av sitt liv och skapa sina viktigaste arbeten. Denna är Star trek beyond minst våldsamma men mest rörande målning. Många gånger handlar det om ting som bara kännare och museiintendenter har en rimlig chans att skåda. Nu vet vi bättre. Trots manyvids och andra uppdrag aktier small cap hon slita för sin försörjning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *