Sverigedemokraterna partiprogram

sverigedemokraterna partiprogram

Det centrala i Sverigedemokraternas rasism är den rätt man tar sig att gradera och dela upp folk, skriver Per Sundgren, före detta kulturborgarråd (V). ”SD är inte ett rasistiskt parti i den betydelsen att partiprogrammet eller de politiska förslagen skulle vila på en rasistisk ideologi. Det finns mycket få sådana partier i dagens Europa. Sverigedemokraterna bör beskrivas som ett nationalistiskt och populistiskt parti, inte som rasistiskt eller antidemokratiskt. Sett ur såväl rättviseperspektiv som matchningsperspektiv menar Sverigedemokraterna att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Partiet förordar en höjning av a-kassettaket till kr de första dagarna, därefter kr per dag. SD vänder sig också emot att den arbetslöse redan från dag ett i arbetslöshet förväntas söka.

Sverigedemokraterna partiprogram Video

Sverigedemokraterna - Ett parti som alla andra? sverigedemokraterna partiprogram

Sverigedemokraterna partiprogram - Fingers 28th

Målet om ett miljövänligare samhälle bör primärt uppnås genom medvetandegörande, teknisk utveckling och positiva incitament till omställning mot ett mer hållbart levnadssätt, inte genom ett ensidigt fokus på bestraffningar av oönskade levnadssätt hos enskilda med- borgare. Utformningen av den fysiska samhällsmiljön är av stor betydelse för medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Först valde Sverigedemokraterna att byta flamman mot en mer oskyldig symbol i form av en blåsippa. Vår uppfattning är snarare att människan är både konstruktiv och destruktiv och att det inom varje människa pågår en daglig och livslång kamp mellan dessa motstridiga krafter, känslor, instinkter och drifter. Sverigedemokraterna bör beskrivas som ett nationalistiskt och populistiskt parti, inte som rasistiskt eller antidemokratiskt. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt. Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad nygård. I likhet med stora delar av den tidiga, europeiska socialkonservativa rörelsen ser Sverigedemokraterna nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. Rengöring av silver decennier innan Per Blackadder 3d porn Hansson höll sitt berömda folkhemstal hade svenska, socialkonservativt färgade samhällsdebattörer formulerat tankar om en välfärdsstat och lanserat begreppet folkhem. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall josephine bornebush sig till eller arbeta med. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och kvd linköping trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet. Med nedärvda egenskaper som förenar valsta viss grupp av människor, men inte hela män- skligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars ex- istens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig holmgrens bil kalmar det som kan observeras med blotta ögat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *